The day of Photonics
May 17, 2017
4 July | Research meeting
June 21, 2017

[interview] How the Netherlands has been influential since the 17th century

[interview] How the Netherlands has been influential since the 17th century

MTmag

This week, Bart Snijders was interviewed for dutch magazine MT.

ā€˜Van baanbrekend klimaatonderzoek tot de fabricage van chips: we hebben enorm veel te danken aan de innovatieve en optische instrumenten die in Nederland worden ontwikkeld. Tegelijkertijd blijft veel technologie op de plank liggen. Bedrijven en kennisinstellingen weten elkaar niet altijd even goed te vinden; veel technologie blijft simpelweg onbenut of sijpelt weg naar het buitenland.ā€™

Read more(in dutch)