discovery
12-04-18 DOC Discoveryday
February 4, 2018
discovery
DOC Discovery Day
March 8, 2018

Opportunities for the semiconductor industry in the Netherlands (article in dutch)

Untitled-1


Kansen voor de semiconductor industrie in Nederland:

krachtenbundeling op geïntegreerde process control systemen

Volledig geïntegreerde inspectie- en metrologiesystemen zijn de toekomst voor de automatisering van het chipproductieproces. Dit vraagt om samenwerking tussen producenten van metrologie- en inspectiesystemen, producenten van wafer fabrication equipment (WFE), onderzoeksinstellingen en spelers in software en data technieken. De optische industrie in Nederland kan een internationale rol spelen in deze alsmaar groeiende process control markt.
Untitled-1

Groeiend belang van process control

Door de digitalisering van economie, industrie en maatschappij neemt de vraag naar chips toe. Bijvoorbeeld door trends zoals wearables, the Internet-of-Things, digitale fabrieken en het toenemend gebruik van chips in auto's en consumenten elektronica. Chips worden steeds kleiner en de complexiteit van het design neemt toe. Metrologie en inspectie speelt nu al een rol in meer dan 50% van alle 400-600 stappen in het productieproces van een chip. En dit aandeel groeit. De totale markt voor process control equipment wordt geschat op 3,63 miljard euro (2016) en stijgt naar verwachting met 10% per jaar.

Nederland, land van innovatieve samenwerking

Nederlandse partijen kunnen samen deze uitdaging oppakken. Nederland kan bouwen op een cultuur van sterke innovatieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in grootschalige publiek-private samenwerking. Daarnaast huisvest Nederland een dertigtal spelers actief in de process control keten: een aantal producenten van process control systemen (thin film en lithografie metrologie, defect inspectie en defect review), een aantal grote toeleveranciers van metrologiesystemen en een aantal producenten van lithografiesystemen. Vijf onderzoeksinstellingen en netwerken werken aan process control technologie. En bovendien is Nederland vooruitstrevend op het gebied van software.

Door al deze krachten te bundelen kan Nederland inspringen op de markt voor volledig geïntegreerde inspectie- en metrologiesystemen. Een markt die naar verwachting groeit tot 5,2 mld. euro in 2020.

Download voor meer inzichten in de process control markt de markstudie Process Control. Deze markstudie geeft:

  • Een inschatting van de omvang van de process control markt en de dynamiek in de markt;
  • Een overzicht van de spelers en hun activiteiten (Nederland en grootste spelers wereldwijd);
  • Een overzicht van de spelers en hun activiteiten (Nederland en grootste spelers wereldwijd);
  • Een overzicht van de markttrends in de semiconductor industrie en de impact op technologische uitdagingen voor process control;
  • Een overzicht van de marktkansen voor Nederlandse spelers.
Om een samenvatting van de studie te downloaden vragen we je om het onderstaande formulier in te vullen. Je ontvangt deze per mail.